Pro základní funkčnost, zpříjemnění používání webu, analytické účely a v případě udělení souhlasu také pro účely cílení reklamy využíváme soubory cookies. Nastavení vlastních preferencí cookies můžete kdykoli upravit odkazem ve spodní části stránek.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Vzhledem k tomu, že je zboží odesíláno ze zahraničí, nelze ho zaslat na dobírku. Možná je pouze platba předem na náš účet. Každá zásilka je řádně pojištěna a má své unikátní sledovací číslo!

 

1. Všeobecná ustanovení, kontaktní údaje a charakteristika služeb


1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují poskytnutí služby na adrese www.japan-shop.cz (provozovatel JAPAN SHOP, Polní 264, 561 51 Letohrad, IČ 04799208). Obchodní podmínky vymezují a upřesňují práva a povinnosti poskytovatele služeb a zákazníka. Všechny ceny jsou včetně DPH. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li zákazníkem spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.2 Poskytovatel poskytuje zákazníkům službu spočívající v zastoupení zákazníků při objednávání zboží a zaplacení jeho kupní ceny (dále jen „výrobky“), pocházejícího ze zahraničí, které si zákazník vybere z virtuální nabídky umístěné na webových stránkách www.japan-shop.cz (dále jen „služba“).
1.3 Poskytovatel uzavírá se zákazníkem příkazní, respektive mandátní smlouvu, je-li zákazníkem podnikatel a je zřejmé s přihlédnutím ke všem okolnostem, že se smlouva týká jeho podnikatelské činnosti (dále jen „smlouva“). Po uzavření smlouvy poskytovatel objednává zákazníkem vybrané zboží a hradí kupní cenu jménem zákazníka a na jeho účet, a to prostřednictvím veřejné komunikační sítě (internet).
1.4 Poskytovatel zboží neprodává, není rovněž ani jeho dovozcem nebo dodavatelem ve smyslu zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Poskytovatel pouze za odměnu jménem zákazníků a na jejich účet objednává zboží u prodávajícího a jménem zákazníků a na jejich účet hradí prodávajícímu kupní cenu.
1.5 Služba je poskytována za odměnu. Odměna zprostředkovatele je již započtena v ceně zboží a nepřipočítává se tedy zvlášť dodatečně.

2. Výběr zboží k objednání, objednávka služby a uzavření smlouvy

2.1 Zboží je dle zaměření obrazově prezentováno ve virtuální nabídce umístěné na webových stránkách www.japan-shop.cz. U každého zboží je uveden jeho název, krátký popis, údaj o ceně a popřípadě další doplňující informace.
2.2 Výběr zboží k objednání zákazník provádí jeho vkládáním do virtuálního nákupního košíku. Kliknutím na ikonu, která provede závazné vytvoření objednávky, zákazník uděluje poskytovateli plnou moc, aby jménem zákazníka a na jeho účet objednal u prodávajícího zboží, které zákazník vložil do nákupního košíku a uhradil za toto zboží kupní cenu.
2.3. Po dokončení objednávky zákazník prostřednictvím elektronické pošty obdrží potvrzení o přijetí objednávky. Okamžikem doručení potvrzení o přijetí objednávky je smlouva uzavřena.
2.4 Vytvořením závazné objednávky zákazník zároveň stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
2.5 Účinnost smlouvy a zmocnění poskytovatele je vázáno na splnění odkládací podmínky. Odkládací podmínkou je úhrada ceny zákazníkem. Smlouva a zmocnění proto nabývá účinnosti až úhradou ceny (viz čl. 3 níže).
2.6 Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je poskytovatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastěným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích, vedoucích k uzavření smlouvy, jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.


3. Cena, způsob platby a objednání zboží u prodejce

3.1 Cenou se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí částka, uvedená u každého zboží, která představuje součet kupní ceny zboží, a ceny za poštovné.
3.2 Cena se hradí bezhotovostním převodem z účtu nebo vkladem na účet poskytovatele předem. Číslo účtu pro platbu bude kupujícímu zasláno na jeho email spolu s rekapitulací objednávky. Cena se považuje za uhrazenou připsáním částky na účet poskytovatele. Úhradou ceny se objednávka služby stává závaznou.
3.3 Objednáním služby zákazník souhlasí s tím, aby poskytovatel s plněním služby započal ihned poté, co se objednávka služby stane závaznou. Zboží bude u prodávajícího objednáno po úhradě dané ceny.
3.4 Okamžikem objednání zákazníkem určeného zboží u prodávajícího a odesláním částky představující kupní cenu tohoto zboží na účet prodávajícího, je poskytovatelův závazek splněn a poskytovateli vzniká nárok na odměnu. Všechny ceny jsou včetně DPH.

4. Dodání zboží

4.1. Zboží dodává prodávající. Předpokládaná doba dodání je cca 10-40 pracovních dní od uhrazení (rozuměno přijetí platby na účet zprostředkovatele). Ve výjimečných případech jako je např. přetížení vyclívací pošty či linek letecké společnosti, může dodací lhůta dosáhnout až cca 60 pracovních dnů.
4.2. Zprostředkovatel ani prodávající nezodpovídá za možná zpoždění v doručení zásilky způsobená třetí stranou (poštovní služba, celnice, přepravní společnost), ke kterým může dojít např. v době předvánočních svátků a v případě dalších svátků a událostí. 
4.3. V případě nepřevzetí zásilky kupujícím a to z jakéhokoliv důvodu (nevyzvednutí v úložní lhůtě, uvedení chybné nebo neúplné adresy, neuvedení jména na poštovní schránce atd.) bude kupujícímu vrácena platba za zaplacené zboží na jeho účet. Veškeré náklady na poštovné a to i zpětné jsou v případě nepřevzetí zásilky nevratné.
4.4.
V případě zakoupení elektroniky na našem e-shopu uskutečňujete pořízení předmětu v zahraničí, což znamená, že se při následném dovozu zboží na území EU stáváte dovozcem. V tomto případě dovozu zásilek může být vyměřeno DPH (21% z ceny zboží + poplatek České pošty). V případě pozastavení zásilky Vám bude zaslán dopis s výzvou k doložení hodnoty zboží. Sám zákazník nemusí nic vyřizovat, stačí nás obratem kontaktovat a vše zdarma vyřídíme za Vás. Po propuštění zásilky celnicí bude běžně doručena Českou poštou. V případě zvolení doručení zásilky službou DHL je dodání zásilky rychlejší.

5. Převzetí zboží

5.1 Zákazník je povinen prohlédnout zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu zboží, je zákazník povinen zkontrolovat stav zboží a v případě poškození vyhotovit záznam o poškození zboží za přítomnosti dopravce. Odpovědnost za poškození v průběhu přepravy nese dopravce, veškeré zboží je pojištěno. Na základě vyhotoveného záznamu bude zákazníkovi po uzavření škodní události s dopravcem poskytnuta přiměřená sleva nebo dodáno nové zboží. Podepsáním přepravního listu zákazníkem zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zboží bylo řádně dodáno.
5.2 V případě mechanického poškození zboží, které nebylo patrné při převzetí zásilky, je zákazník povinen informovat poskytovatele nejpozději do tří dnů po dodání zboží. Pozdější reklamace mechanického poškození zboží již není možné u prodávajícího uznat z důvodu vypršení pojistné doby přepravní společnosti.

6. Rizika související s poskytovanou službou

6.1 Vzhledem k tomu, že poskytovatel zboží neprodává, není možné nároky z odpovědnosti za vady výrobku uplatňovat u poskytovatele. Tyto nároky je možné uplatnit přímo u prodávajícího.
6.2 Poskytovatel poskytne potřebné informace v případě reklamace.

7. Reklamace

7.1 U poskytovatele lze v souladu s ustanoveními § 499 až 510 obč. zákoníku reklamovat vady služeb, které poskytovatel poskytuje, a zakoupené zboží v zákonné lhůtě 24 měsíců, počínaje od data převzetí zásilky.

7.2 Poskytovatel může vyjít zákazníkovi vstříc a zastoupit ho, při řešení reklamace s prodávajícím.

7.3 Veškerá komunikace v angličtině mezi zákazníkem a prodávajícím bude ze strany poskytovatele zajištěna.

7.4 V případě navrácení zboží uplatněného (zakoupeného) přes voucher platí následující předpis č. 89/2012 Sb.

§ 1843 odst. 1 písm. g) Poučení o možnosti či nemožnosti odstoupit od smlouvy podle § 1846, včetně poučení o lhůtách k uplatnění práva odstoupit od smlouvy, o podmínkách, za jakých může být uplatněno, o částce, jejíž zaplacení může být po spotřebiteli požadováno podle § 1849, jakož i poučení o důsledcích neuplatnění práva na odstoupení od smlouvy.

§ 1849) Odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, může po něm podnikatel požadovat neprodlené zaplacení ceny jen za službu do této doby již skutečně poskytnutou (provize slevového portálu); cena nesmí být nepřiměřená rozsahu poskytnuté služby. Právo na zaplacení ceny však podnikateli nevznikne, pokud začal plnit před uplynutím lhůty pro odstoupení podle § 1846, aniž s tím spotřebitel souhlasil nebo pokud podnikatel neprokáže, že spotřebitele poučil o svém právu požadovat cenu nebo její přiměřenou část při odstoupení spotřebitele od smlouvy v souladu s § 1843 odst. 1 písm. g).

8. Záruka na zboží


8.1 Záruka je na veškeré zboží 24 měsíců.
8.2 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním.

9. Zánik smlouvy

9.1 Pro zánik smlouvy přiměřené platí ustanovení § 33b obč. zákoníku o zániku plné moci.
9.2 Výpověď plné moci ze strany zákazníka se nikterak nedotýká činnosti poskytovatele uskutečněné na základě plné moci do doby, než se poskytovatel o výpovědi dozvěděl.

10. Poučení o možnosti odstoupit od smlouvy a vrácení zboží

10.1 Je-li zákazník spotřebitelem ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 obč. zákoníku, je oprávněn odstoupit od příkazní smlouvy s poskytovatelem bez uvedení důvodů do 14 dnů od uzavření smlouvy. V případě odstoupení od kupní smlouvy je potřeba, abyste nám emailem zaslali odstoupení od kupní smouvy a předali zakoupené zboží. V tomto případě nevzniká právo na proplacení nezbytných nákladů spojených s přepravou zboží k prodávajícímu. Je možné vrátit i zboží použité, avšak dodavatel má opět právo na úhradu nákladů spojených s uvedením zboží do původního stavu. Pokud není zboží v souladu s kupní smlouvou, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci.

10.2 Adresa sloužící k vrácení zboží odeslaného zákazníkovi z ČR:

Daniel Merta

Polní 264

561 51 Letohrad

11. Ochrana osobních údajů

11.1 Osobní údaje zákazníků jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Objednávkou služby zákazník souhlasí s tím, že jeho osobní údaje, tedy jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa a také případně fakturační údaje, poskytnuté poskytovateli, budou použity pro účely vyřízení objednávky a nebudou zneužity. Nebudou zejména poskytnuty třetím stranám, využity k periodické reklamě a budou chráněny v soulady s předpisy České
republiky.

11.2  Prodávající zpracovává osobní údaje kupujícího. Více informací k takovému zpracování najdete zde.


12. Autorská práva

Žádná část ani celkový obsah těchto stránek a programového kódu nesmí být žádným způsobem kopírovány, reprodukovány, přenášeny, upravovány, poskytovány jiným systémům, publikovány nebo distribuovány bez písemného svolení autora.

13. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. ledna 2013 do odvolání, nebo jejich změny.

Odesláním elektronické objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí a přijímá veškerá jejich ustanovení ve znění platném v den odeslání objednávky. Na tyto obchodní podmínky je zákazník dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky služby upozorněn a má možnost se s nimi seznámit v plném znění.